Hem

Förskolan Lyckan är en liten fristående förskola med kristen profil i Åmål. Förskolan drivs av en ideell förening och har idag två avdelningar med totalt 30 barn och 8 personal. Verksamheten är väletablerad och har varit verksam i 25 år.


Vi finns centralt i Åmål med närhet till det mesta, vilket ger ett tvärsnitt av barn från olika sammanhang, kulturer och nationaliteter. Vi har tillgång till eget kök och egen lekplats i anslutning till grönområde. Till vår förskola är alla barn välkomna, oavsett bakgrund eller religiös tillhörighet. Vi tillämpar Åmåls Kommuns kösystem, taxa och avgifter vilket innebär att anmälan och avgifterna sköts av Anna-Karin Hwitt tel 0532-17084.

Föreningen för kristen barnomsorg i Åmål - Medlemsinfo.


Du är alltid välkommen att bli medlem i vår förening och därmed stödja vår förskola.

Medlemsavgift: 150kr/familj, bankgiro: 5719-0092


Förskolan Lyckan är personuppgiftsansvarig och i vårt medlemsregister sparas inbetalarens namn och adress. Detta för kallelser (årsmöte) och inbetalningskort (medlemsavgift).


Den som väljer att inte längre vara medlem raderas ur registret.


Vid frågor - se fliken Kontakt